Nieuws

 • Geen aanmelding nodig kerkdiensten!

  Sinds 3 oktober kunt u de kerkdiensten weer bijwonen zonder aanmelding. De dienst begint om 10.15 uur en wij gebruiken de zij-ingang van het kerkgebouw. De volgende afspraken en regels gelden.

 • Kringen 2021-2022

  In onze gemeente zijn diverse Bijbel- en gesprekskringen. Het doel van deze kringen is het samen nadenken over de Bijbel en over geloofszaken. Hierdoor willen we groeien in geloof, maar daarnaast zijn ontmoeting en het leren kennen van elkaar ook belangrijk. Nieuwe leden welkom, graag overleg met de contactpersoon van de kring. Voor algemene vragen en wensen wat betreft het kringwerk kunt u terecht bij de kringcoördinator: Cecilia Holvast, e-mail: holvastc@gmail.com .

 • Kerkendag 30 mei

  Op zondag Trinitatis, de zondag na Pinksteren wordt traditiegetrouw de Kerkendag gehouden. Helaas is het op dit moment nog niet mogelijk deze uitgebreid op het Zusterplein te vieren. De viering wordt online gehouden met een beperkt aantal mensen uit de deelnemende kerken en zal  livestream worden uitgezonden ( zie www.ebgzeist.nl)  en via Slotstad Radio ( FM 107.0).

 • Kunst in de kerk

  Wij hebben als gemeente een verhaal te vertellen: aan iedereen ín het gebouw en daarbuiten. Het verhaal van God en mensen wordt op deze ramen verbeeld aan de hand van het thema: ‘Water in de Bijbel’.

 • Nederland: zendingsland!

  De missie van Agape is: ‘Alle mensen in Nederland krijgen de kans om Jezus op een persoonlijke manier te leren kennen’

 • Is zending ver weg?

  Niet altijd, je kunt er soms gewoon op de fiets heen. Na de zomer is het Huis van Hoop (Daar al Amal) in Zeist weer begonnen met samenkomsten op vrijdagen . Het gaat om evangelisatie onder Arabisch sprekenden in Zeist, waarbij de Bethel Kerk, de Vrijgemaakte Kerk en de Evangelie Gemeente samenwerken.