Agenda

 • 26 SEP

  Kerkdienst: mevr. Hinke van Abbema, Rotterdam

 • 3 OKT

  Kerkdienst: René Holvast

 • 10 OKT

  Kerkdienst: dr. S.Stoppels, Zeist


 •     Agenda...

Nieuws

 • Kringen 2021-2022

  In onze gemeente zijn diverse Bijbel- en gesprekskringen. Het doel van deze kringen is het samen nadenken over de Bijbel en over geloofszaken. Hierdoor willen we groeien in geloof, maar daarnaast zijn ontmoeting en het leren kennen van elkaar ook belangrijk. Bij alle kringen zijn nieuwe leden welkom, wel graag in overleg met de contactpersoon van de betreffende kring. Voor algemene vragen en wensen wat betreft het kringwerk kunt u terecht bij de kringcoördinator: Cecilia Holvast, e-mail: holvastc@gmail.com . Zij houdt het overzicht van de kringen bij en kan nieuwe leden in contact brengen met het kringwerk.

 • Kerkendag 30 mei

  Op zondag Trinitatis, de zondag na Pinksteren wordt traditiegetrouw de Kerkendag gehouden. Helaas is het op dit moment nog niet mogelijk deze uitgebreid op het Zusterplein te vieren. De viering wordt online gehouden met een beperkt aantal mensen uit de deelnemende kerken en zal  livestream worden uitgezonden ( zie www.ebgzeist.nl)  en via Slotstad Radio ( FM 107.0).

 •     Meer nieuws...NGK Zeist

Wij zijn een hechte en levendige gemeente die wil leven vanuit Gods genade, om Hem te eren en elkaar en de wereld te dienen.

Onze leden zijn meest afkomstig uit Zeist, maar ook uit Bunnik, Odijk, De Bilt e.o.
Onze predikant is Judith Cooiman-Bouma. 

Kerkdienst elke zondag om 10.00 uur in de kleine zaal van Kerkelijk Centrum Zeist-West. Daar ben je van harte welkom, ook voor een nadere kennismaking bij de koffie, thee of limonade na afloop van de dienst


Contact en locatie


Contact & locatie...